jovenes chico chica estudiantes

En què consisteix?

Programa personalitzat d’orientació professional per a joves. Actuacions integrals d’orientació per al desenvolupament professional de la persona jove.

  • Persones joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu, que ni estudien ni treballen.
  • Persones joves que, malgrat tenir una qualificació no tenen un projecte laboral definit i manifesten necessitat d’assessorament per redefinir el seu objectiu formatiu o laboral.
  • Assessorament individual i pla d’acció per al desenvolupament del projecte professional
  • Taller motivacional i d’orientació professional
  • Tutories individualitzades de seguiment
  • Accions d’apropament al mercat de treball
  • Monogràfics sobre formació reglada
  • Accions d’enfortiment del paper social
  • Sala de recerca de feina amb suport tècnic

Per intervenir d’una manera eficient amb el col·lectiu de persones joves s’aposta per donar molta importància a l’assessorament grupal com a eina d’aprenentatge conjunt. L’acció grupal es complementa amb l’assessorament individual durant tot l’itinerari en forma de tutories d’acompanyament, per ajustar cada projecte professional a les necessitats individuals.

El fet de treballar en grup augmenta la cohesió entre les persones joves i permet crear un espai per compartir i aprendre conjuntament. La persona jove es troba en una etapa de transició (pas del sistema educatiu al mercat laboral), i de canvi, en el qual les relacions interpersonals, ja siguin entre iguals com amb referents adults, poden afavorir la presa de decisions envers el seu objectiu.

Les accions grupals, també permeten als i a les joves identificar i desenvolupar competències transversals que posteriorment hauran de posar en joc en un context laboral El grup, actua com a element reforçador i motivador del compromís envers l’acció, ajudant a la persona jove a definir i responsabilitzar-se del seu projecte personal i professional.

Les actuacions seran presencials o virtuals en funció de la situació i necessitats de la persona. Tant les actuacions individuals com les grupals han estat adaptades per poder desenvolupar-se de manera virtual en cas de necessitat.

La persona participant al llarg de tot el programa estarà acompanyada i guiada per una persona tècnica orientadora que serà la referent i en farà el seguiment fins a la finalització.

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Més informació i tràmits

Generalitat de Catalunya

jovenes chico chica estudiantes

Challenge Indústria

Visita la nostra videoteca

chico chica mecánicos en taller con coche elevado

Projectes ocupacionals

Visita la nostra videoteca

Inscriu-te

Col·laborem amb

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí