Masia Freixa Terrassa

En què consisteix?

Foment de Terrassa posa a disposició de les persones que requereixen orientació professional el programa UBICAT, un programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió.

En la darrera edició es va assolir una inserció del 60% de les persones participants, essent l’execució i l’acompanyament a mida de les actuacions un punt clau per assolir l’encaix entre persona i empresa.

Destinat a persones en situació d’atur, persones inactives i persones treballadores que cerquen una millora laboral. Aquest programa posa especial èmfasi en l’atenció a persones en situació de desocupació de llarga durada.

El programa contempla dos blocs d’actuacions, una part fent especial èmfasi en la preparació de la persona i el seu projecte professional i una segona coneixement i apropament el mercat de treball i a les empreses.


Actuació d’orientació sociolaboral

Procés d’orientació, assessorament i informació amb l’objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat d’aconseguir l’execució del propi projecte professional per a la seva integració personal, educativa, social i, principalment, per a la inserció laboral.

Aspectes que es treballaran amb l’acompanyament de personal tècnic especialitzat en l’orientació professional:

  • Autoconeixement i balanç competencial per a la definició d’un objectiu professional. Identificació de competències, potenciació de motivacions i fortaleses.
  • Treball de les competències d’accés a l’ocupació, eines i canals per a què la recerca de feina sigui efectiva.
  • Capacitació digital: adquisició de competències vinculades amb les noves tecnologies necessàries pel mercat de treball i/o la vida quotidiana.

Actuació de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les empreses

Accions que tenen per objecte promoure la inserció sociolaboral de les persones participants mitjançant el coneixement dels perfils professionals més demandats, el contacte directe amb els sectors productius i l’apropament al funcionament, cultura i estructura de les empreses.

  • Monogràfics sectorials
  • Visites a empreses
  • Pràctiques en empreses per al desenvolupament de les competències tècniques i transversals

Les accions d’orientació contemplen diferents fases: la de rebuda o acollida al Programa, la diagnosi de la persona participant, la definició d’objectius i pla de millora, el suport a la recerca de feina i seguiment a la inserció, entre d’altres. Atès que l’orientació ha de ser una activitat dinàmica aquestes fases es poden executar i anar reformulant d’acord amb les necessitats de cada participant.

Les sessions d’orientació que configurin el full de ruta podran ser individuals o grupals depenent de la temàtica que es treballi. Tant una metodologia com altra generen un espai que afavoreix la presa de consciència de la persona participant, el balanç de les seves pròpies possibilitats, així com el coneixement del mercat per poder interaccionar-hi.

Les actuacions seran presencials o virtuals en funció de la situació i necessitats de la persona. Tant les actuacions individuals com les grupals han estat adaptades per poder desenvolupar-se de manera virtual en cas de necessitat.

La persona participant al llarg de tot el programa estarà acompanyada i guiada per una persona tècnica orientadora que serà la referent i en farà el seguiment fins a la finalització.

Inscriu-te

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Més informació i tràmits

Generalitat de Catalunya

grupo de jóvenes con bocadillos de cómic

Experiències

Visita la nostra videoteca

chico chica mecánicos en taller con coche elevado

Projectes ocupacionals

Visita la nostra videoteca

Inscriu-te

Col·laborem amb

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del programa Ubicat, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí