El Tinent d’Alcalde Manuel Giménez Guàrdia ha fet aquest matí, l’acollida al personal que ahir dia 15 de maig, van iniciar la seva contractació les persones beneficiàries del programa Enfeina’t. Aquest programa és un Pla d’ocupació subvencionat pel SOC que té per objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació.

S’ha contractat a 24 persones per un període 9 mesos i 2 persones per un període de 6 mesos que realitzaran tasques de reparació i manteniment d’espais urbans, manteniment i reparació, d’instal·lacions i edificis municipals,rehabilitació d’habitatges socials i atenció a les persones.

L’objectiu del programa és el de facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i aportar un reforç competencial durant i el posterior retorn al mercat laboral.

El programa s’adreça a les persones en situació d’atur de llarga durada que compleixen tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

S’entén per persona aturada de llarga durada a la persona demandant inscrita a l’Oficina de treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos.