Què oferim?

Som un equip de professionals que estem a la disposició de les empreses per millorar el seu avantatge competitiu, amb serveis específics per atendre les seves necessitats i assessorament professional.

El nostre objectiu com a servei és conèixer les necessitats empresarials del territori per tal de donar-li resposta d’acord amb els recursos, serveis i finançament disponible a cada moment. Això es realitza a través d’un procés d’assessorament personalitzat per part de personal tècnic especialitzat per sector econòmic i rebent un acompanyament integral amb una única interlocució.

silueta hombres de negocios

El nostre servei d'empresa es caracteritza per:

  • Personal tècnic especialitzat per sectors econòmics.
  • Atenció personalitzada amb una persona tècnica com a única interlocució.
  • Solucions a mida: prèvia detecció de necessitats empresarials.

  • Millora competitiva de les empreses: Col·laboracions públic privades.
  • Fomentar la creació i consolidació d’empreses al territori.
  • Ajuts econòmics per a la contractació de personal i la transformació cap a la ind. 4.0.
  • Assessorament professional vehiculat per diferent serveis d’empresa: contractació, formació, recursos humans, bonificacions i subvencions econòmiques, àmbit industrial i logístic.

Teniu al vostre abast un conjunt de serveis tals com:

Processos de selecció de personal a mida, segons necessitats concretes de cada empresa i en clau de competències: Definició del lloc de treball, disseny de processos selectius amb proves de selecció, simulacions, dinàmiques, entrevistes per competències, preselecció de candidatures, encaix del perfil professional amb la cultura i filosofia de l’empresa i amb l’equip humà.Veure més »
Detecció de perfils de difícil cobertura i disseny de formació a mida en funció de les necessitats particulars de l’empresa.Veure més »
Assessorament per la reducció de costos en matèria ocupacional (contractació, formació, temps d’inversió en processos selectius…) i millora de la productivitat i competitivitat.Veure més »
Actes d’empresa, networkings i xerrades professionals, en format Professionals a mà, per tal de donar a conèixer la teva empresa.Veure més »
Acompanyament i seguiment de les persones contractades.
Gestió de pràctiques laborals per conèixer, en context real, les competències professionals i transversals de les persones com també la seva motivació i actitud vers el treball.Veure més »
Informació i assessorament sobre contractació laboral (normativa vigent en matèria de contractació), ajust, bonificacions, subvencions i responsabilitat social.Veure més »
Cessió d’espais i aules per a la realització d’entrevistes, formacions, seminaris, reunions de treball, presentacions, jornades professional o de networking.Veure més »
asesoría contable calculadora

I tot això amb un suport accessible, ràpid i àgil amb el vostre tècnic/a de referència.

Com a servei públic de l’Ajuntament de Terrassa oferim aquests serveis a les empreses i autònoms del territori sense cap cost afegit, a més d’oferir suport en la gestió dels tràmits administratius amb les administracions publiques degut a que som experts en aquesta matèria.

També et pot interessar

null

Assessorament empresarial

Comptem amb personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors económics

null

Formació a mida

Dissenyem i impartim cursos adaptats a les necessitats de la vostra empresa

null

Selecció de personal

Cerquem el personal que necessita la vostra empresa

null

Espais i aules per empreses

Oferim espais i aules adequades per realitzar actes i formacions

Col·laborem amb