concepto de comptencias habilidades con dados de madera

Arrel de la globalització les empreses cerquen ser més competitives en el mercat de treball i un element cabdal per aconseguir-ho es la gestió dels recursos humans, és a dir, comptar amb personal competent a les seves organitzacions i desenvolupar tot el potencial del la seva plantilla de professionals.
Per tant, les empreses necessiten processos de selecció més eficients per seleccionar personal amb potencial, adaptat a les seves necessitats i a un entorn cada vegada més canviant.

D’altra banda, les persones han de conèixer si el seu perfil professional s’adequa al lloc de feina al que es presenten com a objectiu professional.

Per donar resposta a aquestes qüestions sorgeix el model de selecció per competències:

 

 • Aquest model permet, entre d’altres aspectes, que les empreses puguin disposar d’una descripció del lloc de treball en clau de competències, així com aconseguir la contractació de les persones més idònies en els diferents àmbits de la feina: Funcions i tasques, capacitats o habilitats requerides i encaix amb els equips de treball i amb cultura organitzativa de l’empresa.
 • D’altra banda, les persones poden analitzar el lloc de treball al que es presenten i contrastar quin és el seu capital competencial, per determinar i mostrar el seu encaix amb el perfil professional al que opten. Permet avaluar les seves competències, per tal de reforçar-les o posar-les en valor.

Es deixa de banda la selecció que només té present la formació i experiència laboral, i es parteix de la base de que totes les persones disposen d’un capital competencial inicial, que pot créixer.

Arribats a aquest punt, analitzem: què són les competències?

Les competències són el conjunt de coneixements, tècniques, habilitats, aptituds i actituds que qualsevol persona desenvolupa al seu lloc de feina o en el seu dia a dia (esport, àmbit familias, formatiu…).

Cada persona disposa d’unes competències i es poden avaluar mitjançant les evidències, que són comportaments observables associats de cada competència i permeten verificar el nivell de desenvolupament d’aquesta.

A cada empresa es poden valorar diferents competències per un mateix lloc de treball en funció de l’estructura, estratègia i cultura que tingui la empresa.

 

Podem distingir tres tipus de competències:

 • Competències de Base per accedir al lloc de treball
 • Competències tècniques relacionades amb el propi desenvolupament de lloc de treball
 • Competències transversals que ens permeten afrontar diferents àmbits que es poden donar en l’àmbit professional.

  Les competències transversals són els elements cabdals en l’adaptació i el manteniment de l’activitat professional, aspectes fonamentals per afrontar entorns empresarials cada vegada més canviants segons les tendències del mercat de treball.

  Algú amb competències transversals sòlides presenta a l’empresa un aval per a la capacitació necessària per assolir les competències tècniques i de base requerides en l’exercici de la seva tasca professional. Per tant, els processos de selecció per competències s’esdevenen clau per a les empreses, a l’hora de cercar el seu personal més competent.

En el procés de selecció per competències cerquem el candidat que més encaixa amb el perfil professional demandat per l’empresa, amb el seu equip humà, i amb la seva cultura organitzativa o filosofia corporativa.

És a dir, a través de proves es cerca determinar què ha de fer la persona (funcions i tasques), com treballa i quin serà el comportament de la persona desenvolupant el lloc de feina (competències transversals), i poder conèixer el seu nivell d’adequació a al lloc de treball en qüestió.

A Foment de Terrassa dissenyem i desenvolupem processos de selecció a mida, combinant diferents proves de selecció:

 • Entrevista per competències.
 • Simulacions: Dinàmiques de grup, Role playing, entre d’altres.
 • Proves situacionals en context real d’empresa.
 • Proves de coneixement.
 • Proves Psicotècniques.

Cada empresa requereix diferents competències per un mateix lloc de treball en funció de l’estructura, estratègia i cultura que tingui la empresa. Per aquest motiu, el primer pas és l’anàlisi del lloc de treball a cobrir per determinar funcions, tasques, competències requerides i les evidències que les confirmen.
Aquet anàlisi ens permet identificar les necessitats de l’empresa i com les cobreix amb els seus treballadors, per definir el candidat idoni a cercar i el procés de selecció a mida per trobar la persona més competent.

candidatos sentados esperando a ser entrevistados para puesto de trabajo

Per part del candidat també és important dur a terme aquest anàlisi, per determinar l’encaix amb el lloc de treball al que es presenta: Entrevistes i itineraris d’inserció per definir el seu perfil professional, competències i habilitats, trajectòria professional , etc.

 • Des de Foment de Terrassa treballem amb els candidats i empreses per igual a fi de que ambdues parts es coneguin, en relació a les seves demandes i el que es poden oferir.

  Aquest fet ens suposa una garantia d’èxit en el procés de selecció, trobant els candidats idonis per les diferents ofertes de feina que gestionem.

Recursos Relacionats

bombilla sobre un esquema de negocio

Mapes ocupacionals

En format webinar

pieza puzzle blanca sobre fondo naranja

Tipus de competències

mapalaboral.org

hombre usando teléfono smartphone y portátil

Diccionari interactiu

Barcelona Activa

Hombre colocando chincheta sobre mapa

Mapa laboral

mapalaboral.org

personas hablando manos entrevista

Entrevista per competències

Ajuntament de Barcelona

Informa’t

També et pot interessar

null

Assessorament empresarial

Comptem amb personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors económics

null

Formació a mida

Dissenyem i impartim cursos adaptats a les necessitats de la vostra empresa

null

Selecció de personal

Cerquem el personal que necessita la vostra empresa

null

Espais i aules per empreses

Oferim espais i aules adequades per realitzar actes i formacions

Col·laborem amb