Terrassa Apuesta por el Empleo, és un projecte que pretén unir dues necessitats, per un costat la de les persones en situació d’atur de llarga durada, prioritàriament majors de 55 anys (sense  descartar a altres col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat), majoritàriament aquelles que provenen de l’atur conjuntural i que posseeixen baixa o molt baixa formació però disposen de competències que els poden permetre l’accés al mercat de treball i les necessitats de certes empreses del territori de cobrir llocs de treball.

Sorgeix doncs, la necessitat de formar persones les persones en sectors generadors d’ocupació. El servei d’intermediació i relació amb les empreses de l’Ajuntament de Terrassa, ha detectat a partir del treball de prospecció que realitza unes necessitats formatives directament relacionades amb els llocs de treball de difícil cobertura en el sector serveis (Hostaleria i comerç) i en el sector industrial.

És per això que es duran a terme 3 accions formatives dins del projecte que són:

  • Ajudant de cuina

Curs iniciat el passat dia 21 de març de 315h de durada i que abarca coneixements teòrics i pràctiques en empreses formació transversal i complementària.

  • Peó especialista del metall

Curs iniciat l’1 d’abril, de 250h de durada on l’alumnat podrà assolir els coneixements teòrics pròpis de la professió de peó del metall realitzar també pràctiques en empreses, formació transversal i formació complementària de recerca de feina i autoocupació.

El darrer curs està programat per iniciar-se al mes de setembre, per tal de formar a les persones per treballar com a auxiliars de xarcuteria

  • Auxiliar de Xarcuteria

El curs d’auxiliar de xarcuteria s’iniciarà el proper 23 de setembre i tindrà una durada de 245h, igual que les altres dues accions formatives del projecte, comptarà amb una part teòrica, una part pràctica i formació transversal en igualtat i medi ambient i formació complementària en recerca de feina i autoocupació.

Les persones seleccionades hauran participat en una actuació grupal: mòdul d’orientació inicial amb l’objectiu d’explorar les pròpies competències personals i professionals en relació al
ocupació de l’itinerari formatiu escollit. Conèixer les característiques del sector i perfil professional del lloc de treball és bàsic per a la presa de decisions i la definició del propi objectiu professional. Les persones participants del projecte han de veure la seva participació com una actuació segura que els dirigirà a la inserció laboral, per tant, en aquesta fase és necessari disposar de tota la informació per fer una anàlisi competencial el més ajustat possible a la realitat i identificar aquells punts de millora.

Aquest projecte està cofinançat per el Fons Social Europeu i el Ministerio de la presidencia para las administraciones territoriales.