S’ha publicat a la Seu Electrònica a l’apartat de contractacións laborals la relació definitiva de persones admeses de la Convocatòria del procés selectiu per a cobrir definitivament cinc places de Tècnic/a de Grau Mig per Foment de Terrassa SA (Servei d’Ocupació), una d’elles reservada per a la integració social de persones amb discapacitat i constituir una Borsa de Treball per a la contractació temporal de personal tècnic del mateix servei – Codi convocatòria: FOMENT1/18.

Consulteu aquí