L’Ajuntament de Terrassa inicia la selecció de 10 persones per ser contractades en el marc del programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil.

Lloc de treball : Advocat/da

Titulació Acadèmica mínima requerida : Llicenciatura o Grau en Dret

N. de contractes: 1

Lloc de treball: Personal Administratiu ( Auxiliar de Gestió)

Titulació Acadèmica mínima requerida: CFGM o CFGS o altre títol reconegut com a equivalent o un certificat de professionalitat (branca administrativa)

N. de contractes: 7

Lloc de treball: Arquitecte/a Tècnic/a

Titulació Acadèmica mínima requerida: Grau en Arquitectura Tècnica o títol de grau equivalent

N. de contractes: 1

Lloc de treball: Personal de jardineria

Titulació Acadèmica mínima requerida: CFGM o CFGS o altre títol reconegut com a equivalent o un certificat de professionalitat (nivell 2 en l’àmbit de manteniment i instal·lacions de jardins i zones verdes)
N. de conrtactes: 1

INSCRIPCIONS: Secció d’Ofertes de l’Oficina del SOC de Terrassa, al Carrer Edison, 9-15.

DATA LÍMIT PER INSCRIPCIONS: 19 d’Octubre de 2018

MÉS INFORMACIÓ: Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.

Persona de contacte: Verònica Ruiz 93.789.11.11 (Ext.4472)

“Aquest programa està subvencionat per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.”