corazón de madera con bandera lgtbi sobre fondo rosa

En què consisteix?

TransRassa Ocupació és un programa d’inserció laboral d’interès per a empreses amb necessitats de contractació, augment de competitivitat i potenciació de la seva Responsabilitat social corporativa. Està dirigida per a persones Trans i al col·lectiu LGTBI+ en general.

L’objectiu és oferir cobertura de vacants laborals de les empreses, amb assessorament empresarial i accés a ajuts econòmics vinculats a la contractació, i través del contacte directe amb les persones participants del programa per un encaix professional amb el lloc de treball ofert.

D’altra banda, cercar la millora competitiva de les empreses amb serveis d’empresa a mida i específics, vinculats al context socioeconòmica actual.​

Els objectius genèrics del programa són:

 • Facilitar la reducció de costos laboral en la contractació de personal amb ajuts econòmics vinculats a la contractació.​
 • Oferir candidatures competents segons necessitats de personal específiques de les empreses.
 • Fomentar la RSC de les empreses participants.
 • Oferir assessorament empresarial personalitat en totes les fases del projecte.
 • Oferir serveis d’empresa a mida segons les seves necessitats específiques.
 • Orientar a les persones participants i fomentar el seu empoderament.
 • Implicar a les empreses en les actuacions del programa.
 • Fer partícip als agents sociolaborals del col·lectiu al territori.
 • Fomentar la col·laboració públic privada: Dissenyar i executar accions conjuntes amb empreses privades, patronals empresarials, cambres de comerç, sindicats i gremis.
 • Fomentar l’eliminació d’estereotips, prejudicis i discriminacions LGTBIQ a la societat.
 • Oferir el servei LGTBI+ com a dispositiu d’inserció laboral.
 • Conèixer la realitat sociolaboral LGTBI+ (persones, entitats i empreses)

A empreses:

 • Assessorament en la contractació vinculada a ajuts econòmics, bonificacions i subvencions (Apropament al teixit empresarial).
 • Serveis d’empresa a mida a càrrec de Foment de Terrassa, segons les necessitats de cada empresa: Persona tècnica personalitzada com única interlocució, processos de selecció, formacions, personal en pràctiques, cessió d’espai i aules i assessorament empresarial.
 • Assessorament professional per incloure la diversitat i la inclusió com a elements fonamentals per fer créixer la vostra competitivitat.
 • Impacte social i professional de la RSC de l’empresa.
 • Oferim candidatures que encaixin amb les vostres necessitats.
 • Actes de networking entre empreses i Persones participants del projecte TransRassa Ocupació.
 • Actes per crear sinergies i obtenir propostes de millora entre empreses amb reptes comuns (participació de tot el teixit socioeconòmic del territori).
 • Formacions per a empreses en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere (RSC i competitivitat).
 • Formacions a mida segons necessitats específiques de cada empresa, per retenir i crear Talent (Perfils de difícil cobertura).

A persones participants:

 • Entrevista inicial per personalitzar les accions del programa a les necessitats de cada persona.
 • Contacte directe amb les empreses i accés a les ofertes de feina.
 • Acompanyament i assessorament tècnic personalitzat en el període de contractació.
 • Vinculació personalitzada amb totes les accions ocupacionals que ofereix Foment de Terrassa.
 • Formació d’empoderament i eines de denúncia per discriminacions LGTBI Fòbiques.
 • Acompanyament tècnic personalitzat i Itineraris d’inserció vinculats a contractacions.
 • Aspectes que es poden treballar en l’itinerari segons les necessitats de cada persona:

✔ Diagnosi ocupacional: anàlisi de l’ocupabilitat, autoconeixement (motivació i interessos) i definició d’objectiu professional.

✔ Coneixement del mercat laboral local: Participació i informació obtinguda directament de les empreses contactades i col·laboradores de Foment de Terrassa: Jornades professionals, visites a empresa, actes de Networking…

✔ Tècniques i estratègies per millorar la recerca de feina.

✔ Capacitació en competències tècniques professionals requerides per les empreses: Formacions segons necessitats específiques d’empreses participants, pràctiques no laborals…

✔ Capacitació en competències digitals requerides per les empreses.

✔ Capacitació en competències Transversals.

✔ Processos d’identificació i desenvolupament de competències amb anàlisi d’oferta real.

 • L’empresa com a element que forma part del projecte (codisseny i coexecució de les accions).
 • Complementarietat i compatibilitat amb altres programes d’inserció laboral del servei d’empresa i intermediació de Foment de Terrassa, i amb altres programes de l’entitat i territori.
 • Figura tècnica que treballa amb les empreses i les persones participants alhora, amb l’objectiu d’oferir encaix competencial en ofertes reals gestionades per Foment.
 • Equip tècnic LGTBIQ i/o format en temàtiques trans i LGTBIQ.
 • Orientació i acompanyament personalitzat a les persones participants (itineraris d’inserció).
 • Treball en xarxa amb agents sociolaborals del territori.
 • A empreses amb necessitats de contractació, assessorament o de millora competitiva.
 • A persones trans i altres persones del col·lectiu LGTBI+ residents a Terrassa i rodalies, en situació d’atur i/o millora de l’ocupabilitat.
Inscriu-te

Recursos relacionats

silueta hombres de negocios

Programes d'empresa i ocupació

Servei d'Ocupació

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Serveis per a empreses

Servei d'Ocupació

personas hablando manos entrevista

Guia de contractació de l'SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal

Amb el suport de:

Col·laborem amb:

Inscriu-te

També et pot interessar

null

Assessorament empresarial

Comptem amb personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors económics

null

Formació a mida

Dissenyem i impartim cursos adaptats a les necessitats de la vostra empresa

null

Selecció de personal

Cerquem el personal que necessita la vostra empresa

null

Espais i aules per empreses

Oferim espais i aules adequades per realitzar actes i formacions