operario masculino junto panel de control

En què consisteix?

Projecte creat per Impulsar la capacitat productiva de les empreses de la cadena de valora salut i Healthcare, i acompanyar-les en el seu procés de digitalització i transformació digital. Així com per treballar el desenvolupament competencial de les persones, coherent amb les demandes i requeriments de les empreses, i obtenir un encaix professional entre ambdues parts.

La finalitat és promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia.

Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de les empreses i persones cap a un model socioeconòmic sostenible, competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats.

Els objectius genèrics del programa són:

 • Analitzar i diagnosticar necessitats de les empreses i persones per oferir cobrir les seves necessitats.
 • Impulsar la capacitat productiva de les empreses i acompanyar-les en el seu procés de digitalització i transformació digital.
 • Fomentar aliances estratègiques amb tot el teixit socioeconòmic i traçar una estratègia única, coordinada i cohesionada.
  Treballar el desenvolupament competencial de les persones per augmentar la seva ocupabilitat i reduir la bretxa digital.
 • Minimitzar els perjudicis ocasionats per la covid-19 en persones i empreses.
 • Tornar a posicionar les economies locals en la via de creixement en que es trobaven abans de la crisi.
 • Reforçar i enfortir el talent del capital humà i empresarial del nostre territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

Els objectius específics:

 • Identificar i caracteritzar el teixit empresarial i realitzar la diagnosi de les seves necessitats i nivell de maduresa digital.
 • Cobrir les necessitats i demandes específiques de les empreses amb accions d’intervenció a mida.
 • Oferir mà d’obra qualificada a les empreses en base a les demandes i requisits del lloc de treball ofertat.
 • Assessorar i acompanyar a les empreses a (re) definir nous models de negoci sostenibles, competitius, digitals i inclusius.
 • Difondre a les empreses les tecnologies 4.0 aplicades a la seva activitat productiva o de negoci.
 • Crear espais estables i connexions entre empreses i agents del territori, per fomentar sinèrgies de millora competitiva i transformació de coneixement.
 • Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.
 • Identificar i caracteritzar la força de treball local i realitzar la diagnosi ocupacional i de les seves competències digitals.
 • Millorar la ocupabilitat de la força de treball cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen de competències digitals.
 • Incrementar la participació femenina i del col·lectiu joves en ocupacions industrials, científiques i tecnològiques.
 • Processos de selecció a mida per cobrir vacants de difícil cobertura: Anàlisi dels de llocs a treball en clau de competències i oferiment de candidatures professionals i capacitades.
 • Formacions a mida per capacitar persones segons necessitats específiques de cada empresa: Formacions per a personal extern i per a la plantilla interna (UpsKilling/Reskilling).
 • Pràctiques no laborals: Associades a cursos de formació a mida, formacions reglades o de persones que volen obtenir experiència coherent amb el seu objectiu professional.
 • Actes d’empresa i Xerrades professionals d’interès per al teixit empresarial: De tecnologies 4.0, networking, serveis de empresa i incentius a la contractació, etc.
 • Servei d’assessorament basat en l’ anàlisi i descripció dels llocs de treball de l’empresa, per determinar la seva transformació en els darrers temps ( per l’impacte de la crisi, transformació tecnològica de l’empresa…).
 • Assessorament per a incentius en les contractacions.
 • Diagnòstic del nivell digital de les empreses i propostes de plans de millora i transformació tecnològica, atenent a la creació i/o re definició dels llocs de treball.
 • Acompanyament a les empreses en els processos de transició digital i en la (re)definició de nous models de negoci.
  Connexió de les empreses amb els centres tecnològics de referència i altres agents del territori, per crear sinèrgies i oportunitats de negoci.

Empreses amb perspectives de creixement, amb fort arrelament territorial i potencialment generadores d’ocupació de qualitat, que pertanyin a la cadena de valor Salut i es trobin en les següents circumstàncies:

 • Empreses amb necessitat d’iniciar processos de digitalització o transformació tecnològica amb afectació al seu personal.
 • Empreses en procés de digitalització, amb necessitat de perfils amb capacitat d’utilitzar tecnologia per fer tasques realitzades fins el moment de forma tradicional.
 • Empreses ja digitalitzades amb necessitats de nous perfils professionals especialitzats.

Pendent d’atorgament.

Inscriu-te

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Més informació

Diputació de Barcelona

fondo concepto tecnología

Tràmits

Diputació de Barcelona

personas hablando manos entrevista

Guia de contractació del SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal

Inscriu-te

Amb el suport de:

Col·laborem amb:

També et pot interessar

null

Assessorament empresarial

Comptem amb personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors económics

null

Formació a mida

Dissenyem i impartim cursos adaptats a les necessitats de la vostra empresa

null

Selecció de personal

Cerquem el personal que necessita la vostra empresa

null

Espais i aules per empreses

Oferim espais i aules adequades per realitzar actes i formacions