El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, som centre d’informació i orientació  per a l’acreditació de competències, que impulsa la Generalitatde Catalunya.

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, permet obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Es poden acteditar les competències adquirides, mitjançant l’experiència laboral o bé per vies de formació no formals.

Les persones que participen en el procés, aconsegueixen una certificació oficial per a l’exercici d’una professió determinada, facilitant d’aquesta manera, la seva itegració laboral i la possibilitat de promoció professional.