mujer trabajando en laboratorio farmacéutico

En què consisteix?

L’objectiu del programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat adquirint competències professionals mitjançant experiència laboral i formació professionalitzadora.

Aquest programa contempla accions integrals d’ocupació dirigides a millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones:

 • Accions d’experiència laboral

  Contractacions d’entre 6 i 12 mesos de durada, per la realització de treballs de caràcter públic i interès social.

 • Accions de formació

  Poden ser accions de formació adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat (amb un mínim de 80 hores) o accions de formació transversal (amb un mínim de 60 hores).

 • Accions de coordinació i suport

  Acompanyament tècnic al llarg de la contractació i en el procés de recerca de feina. S’inclouen tutories individuals i sessions grupals per la pràctica i millora en les tècniques de recerca de feina emprades.

Els col·lectius prioritaris venen determinats per la normativa que regula la convocatòria de cada any i poden variar d’una convocatòria a una altra. Els més habituals són:

 • Persones en situació d’atur: inscrites al SOC com a demandants d’ocupació.
 • Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada.
 • Persones aturades no perceptores de prestació i subsidi per desocupació més grans de 45, 52 o 55 anys (segons convocatòria).
 • Dones víctimes de violència de gènere.
 • Dones en situació d’atur amb majors dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, ja sigui per l’edat o per trobar-se amb períodes llargs d’inactivitat laboral (en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada).
 • Persones amb discapacitat.
 • Per la convocatòria extraordinària per a l’any 2020, especial atenció a persones que s’han quedat en situació d’atur amb motiu de la pandèmia de la covid-19.

Aquestes accions s’efectuen d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.

Les accions del programa Treball i Formació estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançades pel Servicio Público de Empleo Estatal, pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i per l’Ajuntament de Terrassa.

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Línia ACOL

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

silueta hombres de negocios

Línia DONA i COOR

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Inscriu-te

Col·laborem amb

També et pot interessar

null

Assessorament empresarial

Comptem amb personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors económics

null

Formació a mida

Dissenyem i impartim cursos adaptats a les necessitats de la vostra empresa

null

Selecció de personal

Cerquem el personal que necessita la vostra empresa

null

Espais i aules per empreses

Oferim espais i aules adequades per realitzar actes i formacions