En què consisteix?

L’FPO Dual és un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és facilitar a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, la millora de la seva ocupabilitat, mitjançant la formació dual d’un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

Persones joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits/es al SOC com a demandants d’ocupació. Preferentment amb poca qualificació professional. ESO o realització de prova d’accés a certificat de professionalitat de nivell 2.

Excepcionalment:

 • Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que s’acrediti mitjançant informe de serveis socials, o afectades per un expedient de regulació d’ocupació i que estiguin en el marc de processos de re-industrialització o que estiguin en itineraris de requalificació o reciclatge professional i acreditin la seva vulnerabilitat amb informe emès per les oficines de treball.
 • Persones amb una resolució favorable per l’arrelament per formació.
 • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin (es considera llarga durada qui hagi estat en situació d’atur als últims 12 mesos).
 • Persones amb discapacitat que així ho acreditin.​
 • Acompanyament en el procés formatiu.
 • Formació:
  • CP d’Activitats de Venda (Nivell 2).
  • Mòdul de tècniques de recepció i comunicació del CP Activitats administratives en relació al client (Nivell 2).
  • Formació en negociació i resolució de conflictes del catàleg d’especialitats formatives.
 • Experiència professional a través d’un contracte de formació i aprenentatge en una empresa.
 • L’objectiu principal del nou Programa Formació Professional Ocupacional Dual és facilitar a la població de persones joves d’entre 16 i 29 anys, amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix, l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació en alternança.
 • Oferir acompanyament durant el període de formació i durant el període de contractació a totes les persones participants del programa.
 • Finalització del programa: 28/02/2025
 • Inici de l’acció formativa i la contractació laboral: 15/01/2024
 • Finalització de l’acció formativa: 14/01/2025
 • Finalització de la contractació laboral: 14/01/2025
Inscriu-te

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Més informació

Generalitat de Catalunya

Inscriu-te

Amb el suport de:

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí