En què consisteix?

L’objectiu principal del Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d’entre 16 a 29 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d’orientació, suport i mentoria. És per això que es proporciona una sèrie d’actuacions directament a centres educatius i de formació professional integrada.

En segon lloc, s’ofereix un acompanyament individualitzat per a la inserció laboral i formativa per a joves desvinculats del món formatiu i laboral.

El Projecte de suport a l’Ocupació Juvenil té dos vessants: d’una banda, la prevenció de l’abandonament escolar i, d’altra, l’acompanyament a les persones joves en la seva entrada al món laboral.

Des del projecte oferim un acompanyament individualitzat per a la inserció laboral i formativa per a joves desvinculats del món formatiu i laboral, a través d’accions d’intervenció directa amb els centres educatius i accions d’assessorament i orientació individualitzada amb la persona jove.

Persones joves entre 16 i 29 anys i, prioritàriament, la població jove més vulnerable fins als 24 anys amb una major necessitat d’orientació i acompanyament en el foment de la formació, i/o retorn a l’àmbit educatiu i l’acompanyament a la incorporació al mercat laboral.

▪ Identificar i atendre situacions d’abandonament escolar prematur, codissenyant accions d’abordatge i prevenció amb els centres educatius.

▪ Incentivar la participació activa de les persones joves en el disseny i execució del procés d’orientació acadèmica, formativa i professional.

▪ Elaborar diagnòstics d’ocupabilitat a través de l’anàlisi de la trajectòria vital, acadèmica i professional de les persones joves.

▪ Afavorir l’autoconeixement, l’apropament al mercat de treball, la identificació de l’objectiu professional i la configuració pla de treball.

▪ Afavorir el desenvolupament de competències transversals i d’accés a l’ocupació.

▪ Acompanyar en la presa de decisions de manera fonamentada en relació al futur professional.

▪ Informar sobre l’oferta de serveis, projectes i recursos formatius i/o ocupacionals del territori proper.

▪ Definir estratègies de col·laboració amb altres serveis i entitats del territori proper.

El procés d’orientació es duu a terme posant la persona jove al centre i acompanyant-la en la identificació de les seves fortaleses i el desenvolupament de les competències que necessita assolir, tenint en compte l’evolució del mercat de treball i el posicionament de la seva ocupació escollida.

Aquest acompanyament és personalitzat i es realitza de manera dialogada, consensuada i conscient, fomentant l’autonomia de la persona durant el procés d’orientació professional per a la presa de decisions de manera proactiva.

El procés d’orientació professional es materialitza a través d’un pla de treball que s’inicia amb una primera identificació del moment vital i dels interessos professionals. Posem a l’abast de la persona usuària el coneixement de la realitat del mercat de treball, en el moment present i en el futur, en relació amb les principals ocupacions i, a continuació, li donem suport en la presa de decisions respecte al seu futur. A partir d’aquest moment s’enceta el pla de desenvolupament competencial i/o el pla de recerca activa d’ocupació.

Dissenyem accions grupals i individuals, que s’ajusten a les necessitats de les persones joves:

  • L’assessorament grupal, com a eina d’aprenentatge conjunt, ens permet crear un espai per compartir i aprendre, facilita la implementació de dinàmiques de treball inclusives i participatives i actua com a element reforçador i motivador per a la presa de decisions.
  • L’assessorament individual ens permet aprofundir en la realitat de cada persona jove, ajustar el projecte professional i crear un espai de confiança i privacitat que permet treballar no sempre compartits amb el grup d’iguals.

Contacte

Anna Segura

WhatsApp: 638100623

Anna Figueras

WhatsApp: 659353159

Bru Vilanova

(Coordinació amb centres educatius)

WhatsApp: 676668167

Recursos relacionats

null

Més informació

Generalitat de Catalunya

“Cofinançat per la Unió Europea”

“Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus”

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí