En què consisteix?

TransRassa Ocupació és un programa d’inserció laboral per persones Trans i per al col·lectiu LGTBI+ en general.

L’objectiu és facilitar l’accés a contractacions laborals de qualitat de les persones participants, a través del contacte directe amb les empreses del territori i itineraris d’inserció personalitzats directament relacionats amb ofertes de feina.

Els objectius genèrics del programa són:

 • Conèixer la realitat sociolaboral LGTBI+ (persones, entitats i empreses).
 • Oferir contractacions a les persones LGTBI+ participants.
 • Fomentar la RSC de les empreses participants.
 • Oferir Orientació laboral a les persones participants i fomentar el seu empoderament.
 • Oferir a les persones participants tot el ventall de recursos i accions de Foment de Terrassa, per trobar feina i formar-se segons el seu objectiu laboral professional (complementarietat i compatibilitat).
 • Acompanyament personalitzat de la persona tècnica TransRassa Ocupació, en el desenvolupament de les accions d’itinerari realitzades a Foment de Terrassa.
 • Implicar a les empreses en les actuacions del programa i vincular-les a la contractació laboral.
 • Fer partícip als agents sociolaborals del col·lectiu al territori, en especial a les entitats LGTBI+
 • Fomentar l’eliminació d’estereotips, prejudicis i discriminacions LGTBIQ a la societat.
 • Fomentar la col·laboració públic privada: Dissenyar i executar accions conjuntes amb empreses privades, patronals empresarials, cambres de comerç, sindicats i gremis.
 • Oferir el servei LGTBI+ com a dispositiu d’inserció laboral.

A persones participants:

 • Entrevista inicial per personalitzar les accions del programa a les necessitats de cada persona.
 • Contacte directe amb les empreses i accés a les ofertes de feina.
 • Acompanyament i assessorament tècnic personalitzat en el període de contractació.
 • Vinculació personalitzada amb totes les accions ocupacional que ofereix Foment de Terrassa.
 • Formació d’empoderament i eines de denúncia per discriminacions LGTBI Fòbiques.
 • Acompanyament tècnic personalitzat i Itineraris d’inserció vinculats a contractacions.
 • Aspectes que es poden treballar en l’itinerari segons les necessitats de cada persona:

✔ Diagnosi ocupacional: anàlisi de l’ocupabilitat, autoconeixement (motivació i interessos) i definició d’objectiu professional.

✔ Coneixement del mercat laboral local: Participació i informació obtinguda directament de les empreses contactades i col·laboradores de Foment de Terrassa: Jornades professionals, visites a empresa, actes de Networking…

✔ Tècniques i estratègies per millorar la recerca de feina.

✔ Capacitació en competències tècniques professionals requerides per les empreses: Formacions segons necessitats específiques d’empreses participants, pràctiques no laborals…

✔ Capacitació en competències digitals requerides per les empreses.

✔ Capacitació en competències Transversals.

✔ Processos d’identificació i desenvolupament de competències amb anàlisi d’oferta real.

A empreses:

 • Assessorament en la contractació vinculada a ajuts econòmics, bonificacions i subvencions (Apropament al teixit empresarial).
 • Serveis d’empresa a mida a càrrec de Foment de Terrassa, segons les necessitats de cada empresa: Persona tècnica personalitzada com única interlocució, processos de selecció, formacions, personal en pràctiques, cessió d’espai i aules i assessorament empresarial.
 • Assessorament professional per incloure la diversitat i la inclusió com a elements fonamentals per fer créixer la vostra competitivitat.
 • Impacte social i professional de la RSC de l’empresa.
 • Oferim candidatures que encaixin amb les vostres necessitats.
 • Actes de networking entre empreses i Persones participants del projecte TransRassa Ocupació.
 • Actes per crear sinergies i obtenir propostes de millora entre empreses amb reptes comuns (participació de tot el teixit socioeconòmic del territori).
  Formacions per a empreses en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere (RSC i competitivitat).
 • Formacions a mida segons necessitats específiques de cada empresa, per retenir i crear Talent (Perfils de difícil cobertura.
 • Complementarietat i compatibilitat amb altres programes d’inserció laboral del servei d’empresa i intermediació de Foment de Terrassa, i amb altres programes de l’entitat i territori.
 • Figura tècnica que treballa amb les empreses i les persones participants alhora, amb l’objectiu d’oferir encaix competencial en ofertes reals gestionades per Foment.
 • Equip tècnic LGTBIQ i/o format en temàtiques trans i LGTBIQ.
 • L’empresa com a element que forma part de l’itinerari d’inserció de les persones (codisseny i coexecució de les accions).
 • Orientació i acompanyament personalitzat a les persones participants (itineraris d’inserció).
 • Treball en xarxa amb agents sociolaborals del territori.
 • A persones trans i altres persones del col·lectiu LGTBI+ residents a Terrassa i rodalies, en situació d’atur i/o millora de l’ocupabilitat.
 • A empreses amb necessitats de contractació, assessorament o de millora competitiva.
Inscriu-te

Recursos relacionats

Mano con bandera LGTBI+

Més informació

Generalitat de Catalunya

manos sujetando burbujas de diálogo

Servei d'Atenció Integral LGBTI

Generalitat de Catalunya

Masia Freixa Terrassa

Polítiques de Gènere

Ajuntament de Terrassa

Inscriu-te

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí