primer plano casco paleta trabajador de obra

En què consisteix?

El projecte “Treball als Barris”, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, dóna suport als barris que, per les seves característiques socials, ocupacionals i econòmiques, requereixen d’una especial atenció.

A la nostra ciutat, s’han implementat programes i actuacions als barris de La Maurina i el Districte II (Ca n’Anglada, Montserrat, Torre-sana i Vilardell), amb l’objectiu de generar ocupació i contribuir al desenvolupament d’un entorn social i econòmic que faciliti la cohesió social i millora de la qualitat de vida de les persones que hi resideixen.

  • Contribuir a la millora de les competències professionals de les persones residents al barris de la Maurina i el Districte 2 per tal de millorar-ne llur l’ocupabilitat i augmentar la taxa d’ocupació d’ambdós barris.
  • Continuar enfortint la col·laboració amb el teixit empresarial dels barris i de la ciutat per promoure la contractació de persones amb més dificultats d’inserció.
  • Potenciar i enfortir mecanismes de comunicació i intercanvi amb les entitats i agents del territori.

Els programes i actuacions són:

A) Dispositius d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials

L’objectiu principal del Dispositiu d’inserció sociolaboral és contribuir a la millora de les competències professionals de les persones que resideixen en els barris abans esmentats. Per aquest motiu, s’executen accions d’orientació, informació i formació que facilitin el desenvolupament de competències transversals i tècniques que, alhora, donin resposta a les necessitats del mercat de treball i de les persones usuàries.

Cal esmentar que un dels pilars del Dispositiu és la cooperació i treball transversal amb serveis de l’Ajuntament, principalment els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària del Districte 2 i de La Maurina, així com amb les entitats i agents dels esmentats barris.

Les línies de treball i les actuacions executades enguany són:

  1. Actuacions d’orientació i acompanyament: amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones, es duen a terme accions ocupacionals individuals (tutories de diagnòstic i de seguiment al procés de recerca activa de feina) i grupals (sala de recerca de feina i actuacions grupals de motivació per a l’ocupació i d’acompanyament a la inserció).
  2. Actuacions preventives per a joves: “Esport als Barris”: projecte d’acompanyament i orientació, en el què l’esport esdevé l’eina d’intervenció que facilita el desenvolupament de competències transversals necessàries per accedir al mercat de treball. Es combinen les sessions de pràctica esportiva amb les d’orientació i suport a la inserció i/o retorn a la formació.
  3. Actuacions de mercat de treball i empresa: l’objectiu ha estat promoure la contractació i la integració en l’empresa de col•lectius en risc. Per aquest motiu, les accions desenvolupades han estat: detecció de les necessitats de les empreses per establir vies de col•laboració tot facilitant assessorament en ocupació, contractació, bonificacions, selecció de personal, etc. A més a més, s’han realitzat accions de formació mida de les empreses i les pràctiques.

B) Casa d’oficis

La Casa d’oficis és un programa de formació i treball adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur, residents als barris de La Maurina i Districte II (Ca n’Anglada, Torressana, Vilardell i Montserrat) de Terrassa i amb una acreditació mínima d’ESO, CFGM o equivalent.
L’objectiu del projecte és qualificar professionalment als joves perquè adquireixin les competències necessàries per al desenvolupament òptim de l’ocupació i millorar les possibilitats d’inserció laboral.

El projecte té una durada total de dotze mesos en què s’alterna una primera fase de formació amb una segona fase en que els joves seran contractats per a poder garantir d’aquesta manera l’adquisició de les competències específiques en cadascuna de les modalitats formatives.

C) Programes d’experienciació laboral

Les actuacions ocupacionals i professionals permeten la contractació de persones desocupades del barri de la Maurina i del Districte 2 amb l’objectiu de realitzar obres i serveis d’interès general i social que els permeti adquirir i desenvolupar competències professionals i transversals, tot millorant llur ocupabilitat. Al mateix temps, es vol incidir en la millora i rehabilitació dels espais públics.

Inscriu-te
portada con logo del programa casa d'oficis

Casa d’Oficis: Treballem pel barri i des del barri

El projecte Casa d’Oficis combina 6 mesos de formació amb beca i 6 mesos de contractació per a joves d’entre 16 i 29 anys.

Dos joves jugant a bàsquet

Esport als Barris

El projecte Esport als Barris, de Treball als Barris – Foment de Terrassa, neix amb la intenció d’oferir un recurs formatiu als joves basat en la combinació de la pràctica esportiva amb tallers d’orientació laboral.

Recursos relacionats

primer plano manos de mujer escribiendo en teclado

Més informació i tràmits

Generalitat de Catalunya

Dos joves jugant a bàsquet

Esport als barris

Ets jove i t'agrada l'esport?

soldador con máscara en taller

Formacions per l'ocupació

Visita la nostra videoteca

Inscriu-te

Amb el suport de

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris”.

També et pot interessar

Exterior edificio Foment Ayuntamiento de Terrassa

Qui som?

Coneix el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa

bombilla concepto piensa fuera de la caja

Què fem?

Descobreix els nostres programes d'ocupació

portátil videollamada reunión de equipo

Treballa amb nosaltres

Vols formar part del Servei d'Ocupació?

Hombre consultando mapa en el móvil smartphone icono ubicación

On som i horaris

Troba'ns aquí