Amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar les possibilitats d’ocupació de les persones, el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa amb recursos propis o bé d’altres administraciona du a terme programes integrats d’ocupació que combinen diferents accions com la informació, l’orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment.

Aquests programes van dirigits a persones que pertanyen a  col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral.

Projectes actius

Projeces que s’estan duent a terme al Servei s’Ocupació